ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა ფარული მიყურადების განხორციელების სფეროში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა ფარული მიყურადების განხორციელების სფეროში

30 სექტემბერი, 2014

წინამდებარე ანგარიში მიმოიხილავს სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის სახელმწიფო უწყებებისთვის მინიჭებულ  უფლებამოსილებებს მოსთხოვონ კავშირგაბმულობის კომპანიებს დახმარება მათ აბონენტებზე რეალურ დროში მიყურადების განხორციელებაში, ისევე როგორც ამ აბონენტების შესახებ არსებულ მონაცემებთან წვდომაში.

შემთხვევათა უმრავლესობაში, კავშირგაბმულობის კომპანიები მონაცემებზე სრულ კონტროლს ინარჩუნებენ და თანამშრომლობენ მიყურადების ღონისძიებებში მხოლოდ მაშინ, როდესაც მათ წარუდგენენ სასამართლოს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ევროკავშირის წევრთა შორის მხოლოდ რამდენიმე სახელმწიფოს უწყება ინარჩუნებს მიყურადების ღონისძიებებზე სრულ კონტროლს და არ საჭიროებს კომპანიების გაფრთხილებას.

Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“