2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება ამოქმედდა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება ამოქმედდა

26 იანვარი, 2017

 

 

Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“