აჭარის მუნიციპალური იურიდიული პირების დირექტორების არასრულად შევსებული დეკლარაციები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

აჭარის მუნიციპალური იურიდიული პირების დირექტორების არასრულად შევსებული დეკლარაციები

11 მარტი, 2019
Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“