არასრული მონაცემები ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

არასრული მონაცემები ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციებში

25 დეკემბერი, 2018
Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“