ცაგერისა და ლენტეხის თანამდებობის პირთა არასრულად შევსებული დეკლარაციები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG