ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქციები და კანონპროექტის პრობლემები: პრეზიდენტის როლი და უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის დანიშვნის წესი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქციები და კანონპროექტის პრობლემები: პრეზიდენტის როლი და უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის დანიშვნის წესი

20 მარტი, 2019
Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“