პარლამენტის წევრების მიერ სხდომების გაცდენაზე რეგულაციები იცვლება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG