რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს კანონმდებლობაში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს კანონმდებლობაში

11 აპრილი, 2019
Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“