„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების მიერ 2019 წელს გამოვლენილი საჭიროებები აჭარაში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების მიერ 2019 წელს გამოვლენილი საჭიროებები აჭარაში

24 ოქტომბერი, 2019