უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის გამონაკლისი შემთხვევები კანონით დგინდება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის გამონაკლისი შემთხვევები კანონით დგინდება

01 აპრილი, 2019
Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“