გურჯაანი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
გურჯაანი
22 მარტი, 2024

გურჯაანის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე გივი რამაზაშვილის დაუდეკლარირებელი ქონება და თანამდებობრივი შეუთავსებლობა

2024 წელს შევსებულ დეკლარაციაში გივი რამაზაშვილი, რომელიც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეა, უძრავ ქონებასა და სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას სრულყოფილად არ უთითებს.