კანონმდებლობა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
კანონმდებლობა
16 მაისი, 2017

საკანონმდებლო წინადადების წარდგენისა და განხილვისათვის ახალი ბარიერების მიღებით პარლამენტი მოქალაქეთა ჩართულობას შეამცირებს

პარლამენტმა 4 მაისს პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, რომლებიც საკანონმდებლო წინადადების წარდგენის რეგულაციას შეეხება. ინიციატივის თანახმად დგინდება საკანონმდებლო წინადადებით პარლამენტისთვის მიმართვის ამჟამინდელი პრაქტიკისაგან განსხვავებული პირობები და წესები.  

20 აპრილი, 2017

პრორუსული ანტისახელმწიფოებრივი პროპაგანდის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტი

20 აპრილს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ პარლამენტში წარადგინა საკანონდებლო წინადადებას, რომლის ძირითადი მიზანია აიკრძალოს წინასაარჩევნო აგიტაცია, მათ შორის რეკლამის გადაცემა, რომელიც შეიცავს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და კონსტიტუციური წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის საფრთხეს.

01 დეკემბერი, 2016

კანონპროქტები, რომელთა განხილვაც მიზანშეწონილია მეცხრე მოწვევის პარლამენტში გაგრძელდეს

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” წარმოგიდგენთ იმ კანონპროექტთა შეფასებებს, რომელთა განხილვაც მერვე მოწვევის პარლამენტში ვერ დასრულდა და მიზანშეწონილია პროცესი მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა გააგრძელოს.  

20 იანვარი, 2016

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ინიციატივა"

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ პარლამენტში წარადგინა საკანონმდებლო წინადადება, რომლის მიზანია საქართველოს ანტიკორუფციული კანონმდებლობის გაუმჯობესება, ანტიკორუფციული პოლიტიკის სფეროში საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა.

გვერდები