კანონპროექტი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
კანონპროექტი
18 სექტემბერი, 2014

საგადასახადო ორგანოებს პირის კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვებაზე შეუზღუდავი უფლებები ენიჭებათ

1 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ფინანსური ინსტიტუტებიდან მოქალაქეების საბანკო კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვების წესს არეგულირებს. კერძოდ, ცვლილებები შედის „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო

გვერდები