კერძო საკუთრება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
კერძო საკუთრება
05 ივნისი, 2017

აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის წესის შესახებ კანონპროექტი ვერ უზრუნველყოფს საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვას

2017 წლის 5 აპრილს საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა მთავრობის ინიციატივა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის შესახებ ახალი კანონის პროექტის მიღების შესახებ.