კორუფცია - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
კორუფცია
22 თებერვალი, 2021

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინიციატივები ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმისთვის

  2021 წლის იანვარში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ ოფიციალურად წარადგინა 14 კონკრეტული ანტიკორუფციული ინიციატივა, რომელიც სასურველია აისახოს ქვეყნის განახლებულ ანტიკორუფციულ სტრატეგიასა და მომავალი ორი წლის სამოქმედო გეგმაში. ინიციატივები ეფუძნება როგორც ჩვენ მიერ ადგილობრივი კონტექსტის სიღრმისეულ კვლევებს, ისე საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას.

11 თებერვალი, 2021

ბიზნესის კეთილსინდისიერება საქართველოში: საოპერაციო გარემო და შიდა მექანიზმები

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ მომზადებული კვლევის „ბიზნესის კეთილსინდისიერება საქართველოში“ თანახმად, ქვეყანაში მნიშვნელოვანი გამოწვევები არსებობს კერძო სექტორში კორუფციის პრევენციის მხრივ. ეს გამოწვევები გამომდინარეობს როგორც ბიზნესის საოპერაციო გარემოსა და მისი მარეგულირებელი საჯარო ინსტიტუტების ხარვეზებიდან, ისე თავად კერძო სექტორის შიდა პრობლემებიდან.

09 დეკემბერი, 2020

განცხადება კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

 9 დეკემბერი კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. მიმდინარე წელს, პანდემიისა და საპარლამენტო არჩევნების, ცხადად გამოჩნდა საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის გადაუჭრელი გამოწვევები.

გვერდები