ლიკვიდაცია - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ლიკვიდაცია
11 ივნისი, 2014

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორგანოების ლიკვიდაცია უკანონოდ მიმდინარეობს

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, ლევან კონჯარიას 2014 წლის 20 მაისის N317 ბრძანების თანახმად, დაიწყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის ლიკვიდაციის პროცესი.