მართლმსაჯულება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
მართლმსაჯულება
04 ივლისი, 2017

სასამართლოს განჩინება შპს „ჯორჯიან მანგანეზში” სპეციალური მმართველის დანიშვნასთან დაკავშირებით დაუსაბუთებელია

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” შეისწავლა 2017 წლის 11 მაისის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება, რომლის თანახმად შპს „ჯორჯიან მანგანეზში” ლიცენზიებისა და ნებართვების შესრულების მიზნით სპეციალური მმართველი დაინიშნა. მიგვაჩნია, რომ საქმის მოცულობისა და სირთულის გათვალისწინებით, დავა შესაძლოა განხილული იყოს დაჩქარებულად, რიგი პროცედურული დარღვევებით და მხარის ინტერესების გაუთვალისწინებლად.

04 ივლისი, 2017

გვერდები