ნეპოტიზმი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ნეპოტიზმი
08 ნოემბერი, 2016

თანამდებობის პირების ოჯახის წევრები საჯარო სამსახურში

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციები შეისწავლა და გამოავლინა შემთხვევები, როდესაც თანამდებობის პირების ოჯახის წევრები დასაქმებულნი არიან იმავე ან აღნიშნულ უწყებასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ ორგანოებში. ასეთი შემთხვევების უმეტესობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში გამოვლინდა.