საფოსტო ბაზარი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
საფოსტო ბაზარი
26 თებერვალი, 2015

კონკურენციის პოლიტიკა: საფოსტო მომსახურების ბაზარი საქართველოში

ქვეყნის კონკურენციის პოლიტიკის ეფექტიანობის შეფასების მიზნით „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ პერიოდულად იკვლევს ისეთ მსხვილ ბიზნესსექტორებს, რომლებშიც კონკურენციის შეზღუდვას ქვეყნის ეკონომიკისთვის სერიოზული ზიანი შეიძლება მოჰყვეს.