შესყიდვა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
შესყიდვა
27 მარტი, 2017

უშედეგოდ დასრულებული სახელმწიფო შესყიდვები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ დაინტერესდა, თუ როგორ ხდება სახელმწიფო უწყებების მიერ შესყიდვების დაგეგმვა, ორგანიზება, რამდენია უშედეგოდ დასრულებული შესყიდვების წილი მთლიან შესყიდვებში და ამ მიზნით  შეწყვეტილი,  არ შემდგარი და უარყოფითი შედეგით დასრულებული სახელმწიფო შესყიდვები მიმოიხილა.