შინაგან საქმეთა სამინისტრო - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
შინაგან საქმეთა სამინისტრო
25 აპრილი, 2017

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხი

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ და „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)“ ერთობლივი ანგარიში -