ანა პაჭიკაშვილი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ანა პაჭიკაშვილი

რეგიონული კოორდინატორი
ana.patchikashvili@transparency.ge

ანას 2009 წელს მიღებული აქვს სამართალმცოდნის ბაკალავრის ხარისხი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. 2017 წელს მაგისტრის ხარისხი საჯარო მმართველობაში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (ჯიპა). 2020 წლის დეკემბრის ჩათვლით მუშაობდა საქართველოს პარლამენტში ენდიაის (NDI) საპარლამენტო მკვლევარის პოზიციაზე.

2021 წლის აგვისტოდან ანა შემოუერთდა “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ გუნდს თელავის რეგიონული ოფისის კოორდინატორის პოზიციაზე.