ანი მესხი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ანი მესხი

ადმინისტრაციული ოფიცერი
ani.meskhi@transparency.ge

ანი მესხი 2018 წელს შემოუერთდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" საოფისე სტაჟირების პროგრამას, რა დროსაც გაიარა ორი საოფისე და ასევე საპარლამენტო სტაჟირება. აქტიურად იყო ჩართული სადამკვირვებლო მისიებში.

ანის აქვს ბაკალავრის ხარისხი საქართველოს უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების განხრით, ამჟამად სწავლობს მაგისტრატურაზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროპისმცოდნეობის განხრით. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველოს" გუნდს შემოუერთდა 2021 წლის ოქტომბერში.