გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და კარგი მმართველობისთვის - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და კარგი მმართველობისთვის

 

პროექტის მიზნად ისახავს კარგი მმართველობის დამკვიდრებას საქართველოში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობის გზით და  საჯარო და კერძო სექტორის, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და აქტიური მოქალაქეების შესაძლებლობების ზრდით.