გიორგი ქუმსიაშვილი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გიორგი ქუმსიაშვილი

იურისტი
giorgi.kumsiashvili@transparency.ge

გიორგი ქუმსიაშვილი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო სამართლის მაგისტრი. მან 2022 წელს წარმატებით გაიარა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის კურსი საავტორო და მომიჯნავე უფლებებში.

გიორგის 2021 წელს გამოქვეყნებული აქვს სტატიები შემდეგ თემებზე: „სუბროგაციის შედარება ცესიასთან და რეგრესთან“ (სამართლი ჯურნალი: სამართალი და მსოფლიო); „მოვალის გარანტიით იპოთეკის დაფარვის რისკი“ (სამართლის ჟურნალი: იურიდიული მეცნიერებნი).

გიორგი ჩვენს გუნდს შემოუერთდა 2023 წელს. მანამდე ის მუშაობდა საქართველოში ოპერირებულ იურიდიულ კომპანიაში და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში. ის ასევე არის „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი“.