გიორგი ლოლაძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გიორგი ლოლაძე

ანალიტიკოსი
giorgi.loladze@transparency.ge

 

გიორგი ლოლაძე სწავლობდა თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე. 2018 წლის შემოდგომაზე გაიარა საოფისე სტაჟირება „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში.“ 2019 წლის მარტიდან ის მომსახურების ხელშეკრულების საფუძველზე შემოუერთდა ჩვენი ორგანიზაციის ანტი-კორუფციულ გუნდს. ამავე წლის ოქტომბრიდან ის ანალიტიკოსის პოზიციას იკავებს.

ის აქტიურად მონაწილეობდა სხვადასხვა სემინარებსა და ტრენინგებში მედიაცნობიერების, დეზინფორმაციასთან ბრძოლის და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულებით.