კორუფციის რისკების შეფასების გაძლიერება ახალციხის, ბათუმის, გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თბილისის, თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

კორუფციის რისკების შეფასების გაძლიერება ახალციხის, ბათუმის, გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თბილისის, თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

პროექტი მიზნად ისახავს ახალციხის, ბათუმის, გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თბილისის, თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებას რათა მათ ეფექტურად მოახდინონ კორუფციის რისკების იდენტიფიცირება, გაანალიზება, შეფასება და ამ რისკების საპასუხოდ საჭირო ზომების მიღება.

Amount: 141263 GEL
Duration: 05 April, 2021 - 04 October, 2021