კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით (ორგანიზაციული მხარდაჭერა) - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით (ორგანიზაციული მხარდაჭერა)

 

პროექტი მიზნად ისახავს სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებას, კარგი მმართვლობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების ხელშეწყობას, სახელმწიფო ინსტიტუტების გამჭვირვალობისა და პირდაპირი ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობას, სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების მხარდაჭერას (არჩევნებზე დაკვირვების ჩათვლით) და საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებების დაცვას.