კვლევა: ვის ეკუთვნის საქართველო: ბიზნესის წამყვანი მოთამაშეებისა და მათი პოლიტიკური კავშირები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

კვლევა: ვის ეკუთვნის საქართველო: ბიზნესის წამყვანი მოთამაშეებისა და მათი პოლიტიკური კავშირები

პროექტის ამოცანაა მაქსიმალურად დეტალური ინფორმაციის მოძიება წინასწარ შერჩეული სექტორების ძირითადი კომპანიებისა და ამ კომპანიების პოლიტიკური კავშირების, ასევე ბიზნესში თანამდებობის პირების მონაწილეობის შესახებ, ხოლო შემდეგ ამ ინფორმაციის მოქალაქეებისთვის მიწოდება საინტერესო, მიმზიდველი და იოლად აღსაქმელი ფორმით.

Amount: 19868 USD
Duration: 05 July, 2017 - 30 April, 2019