მარიამ შაინიძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

მარიამ შაინიძე

იურისტი
print
mariam.shainidze@transparency.ge

 

მარიამ შაინიძე 2013-2017 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე. 2019 წელს მიიღო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო სამართლის მაგისტრის ხარისხი. 2016-2017 წლებში გადიოდა სტაჟირებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში. 2017-2018 წლებში დასაქმებული იყო კერძო კომპანიაში იურისტის პოზიციაზე. 2019-2020 მუშაობდა სსიპ ,,სოციალური მომსახურების საგენტოში’’ მთავარი სპეციალისტის (იურისტის) პოზიციაზე.