„საქართველოს მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნების მეორე ტურის დღის დაკვირვება” - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

„საქართველოს მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნების მეორე ტურის დღის დაკვირვება”

პროექტი მიზნად ისახავს 2021 წლის 30 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების ხელშეწყობას მიუკერძოებელი და ეფექტიანი სამოქალაქო დაკვირვების უზრუნველყოფის გზით.

Amount: 9880 USD
Duration: 22 October, 2021 - 22 November, 2021