საქართველოში 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დღის დაკვირვება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საქართველოში 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დღის დაკვირვება

  • დამკვირვებლების მომზადება, კენჭისყრის დღის დაკვირვება სტატიკური და მობილური ჯგუფებით;

  • კენჭისყრის დღის მიმდინარეობისას აღმოჩენილ დარღვევებზე რეაგირება და საზოგადოების ინფორმირება;

  • კენჭისყრის დღეს 250 დამკვირვებელი დააკვირდება 10 საარჩევნო ოლქს, საარჩევნო მისია შედგება 200 სტატიკური დამკვირვებლისგან, რომლებიც შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეულ 200 საარჩევნო უბანზე განაწილდებიან;

  • შეიქმნება 18 მობილური ჯგუფი;

Amount: 15000 USD
Duration: 14 August, 2017 - 14 November, 2017