ტატო ჯაკონია - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ტატო ჯაკონია

იურისტი
print
tato.jakonia@transparency.ge

ტატო ჯაკონია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ 2023 წლის მაისში შემოუერთდა. 2019 წლიდან მუშაობდა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს იურისტად, 2021 წლიდან იყო სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაახმარების სააგენტოს“ იურისტი.

ტატო ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრის და საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამათლის მაგისტრის ხარისხს.