თეონა გოგლიჩაძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

თეონა გოგლიჩაძე

იურისტი
print
teona.goglichadze@transparency.ge

თეონა გოგლიჩაძე 2023 წლის 01 აპრილიდან შეუერთდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ ქუთაისის ოფისს იურისტის პოზიციაზე. 2015 წლიდან დღემდე აქვს იურისტად მუშაობის გამოცდილება, როგორც კერძო სექტორში, ისე  არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

2014 წელს დაასრულა აკაკი წერეთლის ქუთასის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა. მას ჩაბარებული აქვს ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით.