ვიქტორ კვიტატიანი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ვიქტორ კვიტატიანი

იურისტი
print
viktor.kvitatiani@transparency.ge

ვიქტორ კვიტატიანი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ 2019 წლის მარტში შემოუერთდა. იგი 2017 წლიდან მუშაობდა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტად, 2018 წლის აპრილიდან კი სპეციალისტად ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს საორგანიზაციო საკითხებში.

ვიქტორი ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამათლის მაგისტრის ხარისხს.