ზვიად ცირეკიძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ზვიად ცირეკიძე

იურისტი
zviad.tsirekidze@transparency.ge

 

ზვიად ცირეკიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2018 წელს შემოუერთდა. 2010-2017 წლებში ის დასაქმებული იყო სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიული ორგანოს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებლის პოზიციაზე, ასევე ასრულებდა, „გადახდისუნარობის საქმისწაროების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად გაკოტრების მმართველისა და მეურვის უფლებამოსილებას, ასევე იყო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში შექმნილი დოკუმენტის პირისადმი კუთვნილების ფაქტის დამდგენი კომისიის წევრი, ხოლო 2017-2018 წლებში დასაქმებული იყო შპს „მისო ბი.აი.ჯი (ბიზნეს საინვესტიციო ჯგუფი)“-ის იურისტის პოზიციაზე.

2012 წელს ზვიადმა მიიღო მაგისტრის ხარისხი საჯარო სამართლის სპეციალიზაციით, ასევე მას გავლილი აქვს არაერთი ტრენინგი და სტაჟირება, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანოში.