პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი

პროექტი მიზნად ისახავს 2016 წლის საპარლამენტო, 2017 წლის ადგილობრივი და 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის სამართლიანი და კონკურენტული გარემოს ხელშეწყობას. ამ მიზნის მისაღწევად პროექტით განხორციელდება პოლიტიკურ პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი.