2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგის მისიის მხარდაჭერა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგის მისიის მხარდაჭერა

პროექტი მიზნად ისახავს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის (2016 წლის 30 ოქტომბერი) დემოკრატიულად ჩატარების ხელშეწყობას. პროექტის მიზნის მისაღწევად დასახულია შემდეგი ამოცანები:

  • კენჭისყრის დღის დაკვირვება სტატიკური და მობილური ჯგუფებით
  • კენჭისყრის დღის მიმდინარეობისას აღმოჩენილ დარღვევებზე რეაგირება და საზოგადოების ინფორმირება.
Amount: 10174.4 USD
Duration: 19 October, 2016 - 09 November, 2016