ადგილობრივ დონეზე საჯარო სამსახურის რეფორმის წახალისება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ადგილობრივ დონეზე საჯარო სამსახურის რეფორმის წახალისება

პროექტი მიზნად ისახავს ადგილობრივ თვითმმართველობებში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების წახალისებას. აპოლიტიკური, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სახელმწიფო სამოქალაქო სამსახური დემოკრატიული განვითარების ქვაკუთხედია. საქართველოს საჯარო აღნიშნულ ღირებულებებზე აშენებს ინსტიტუტებს, თუმცა ამ მიმართულებით პრობლემები კვლავ არსებობს. დეცენტრალიზაციამ ადგილობრივ თვითმმართველობებს დამატებითი ძალაუფლება გაუჩინა, თუმცა ამ ახალი პასუხისმგებლობების სისტემატიური მხარდაჭერა არ ხდება.

Amount: 43000 USD
Duration: 31 January, 2015 - 30 October, 2015