განვითარებული დემოკრატია და საზოგადოება (ორგანიზაციული მხარდაჭერა) - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

განვითარებული დემოკრატია და საზოგადოება (ორგანიზაციული მხარდაჭერა)

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო აგრძლებს საქართველოში კორუფციისაგან თავისუფალი, სამართლიანი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული დემოკრატიისა და საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობას. აქტივობებს, რომელიც ხორციელდება შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ხელს უწყობს პლურალისტური და დემოკრატიული საზოგადოების, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სამართალშემოქმედების განვითარებას, სასამართლო ზედამხედველობის გაუმჯობესებას, მოქალაქეთა ჩართულობას დემოკრატიულ პროცესებში. ჩამოთვლილი მიზნები მიიღწევა ხელისუფლების ყველა შტოებთან, როგორც ცენტრალურ ასევე ადგილობრივ დონეზე მუშაობის, მედია და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან პარტნიორობის და ეფექტური ადვოკატირების შედეგად.