კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში

პროექტი მიზნად ისახავს ღია მმართველობის მუდმივი საბჭოს ქმედებების სისტემატიურ მონიტორინგს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმის შეფასების 2 დოკუმენტს, შექმნის ონლაინ პლატფორმას www.ogp.ge, ასევე ხელს შეუწყობს პროცესის გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებასა და მოქალაქეთა ჩართულობას.

Amount: 59304 GEL
Duration: 20 March, 2016 - 19 March, 2017