პოლიციის სისტემის გამჭვირვალობის მხარდაჭერა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

პოლიციის სისტემის გამჭვირვალობის მხარდაჭერა

პროექტის მიზანია გამჭვირვალობის შემაფერხებელი კონკრეტული მიზეზების აღწერა და საქართველოს პოლიციის სისტემის გამჭვირვალობის ხელშეწყობა. საქართველოს პოლიციის სისტემის გამჭვირვალობის მხარდასაჭერად, პროექტი მოიცავს სამ ძირითად ამოცანას:

  •  ამოცანა1: შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის განსაზღვრა;
  • ამოცანა 2: შსს-ში დაცულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
  • ამოცანა 3: შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურისა და სისტემის ანალიზი.
Amount: 37918 USD
Duration: 15 December, 2015 - 09 March, 2017