საქართველოს პროკურატურის მხარდაჭერა პროკურორთა სისტემის შემუშავების და მისი ეფექტური დანერგვისთვის - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საქართველოს პროკურატურის მხარდაჭერა პროკურორთა სისტემის შემუშავების და მისი ეფექტური დანერგვისთვის

პროგრამის მიზანია ეფექტური, სამართლიანი და გამჭვირვალე შეფასების სისტემის დანერგვის მხარდაჭერა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო პროკურატურას მიაწვდის ინფორმაციას შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის შესახებ, უზრუნველყოფს პროკურორთა სასწავლო ვიზიტებს ნიდერლანდების პროკურატურაში, განახორციელებს ადვოკატირებას არსებული შეფასების სისტემის რეფორმის საჭიროების მხარდასაჭისა და მისი ეფექტური დანერგვისთვის.