საქართველოს სასამართლოების შესაძლებლობების ზრდა საარბიტრაჟ სამართლისა და კონკურენციის სამართლის დავების განხილვაში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საქართველოს სასამართლოების შესაძლებლობების ზრდა საარბიტრაჟ სამართლისა და კონკურენციის სამართლის დავების განხილვაში

პროექტის მიზანია სასამართლო სისტემის გაძლიერება მოსამართლეთა პროფესიონალიზმის ზრდის მეშვეობით. პროექტი უზრუნველყოფს მოსამართლეებისთვის საერთაშორისო ექსპერტიზის მიწოდებას. ამასთან პროექტი მიზნად ისახავს საარბიტრაჟო დავებისა და კონკურენციის სამართლის დავების პროცესში დადგენილი პრაქტიკის რეფორმას.