სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი (OSGF, OSI-ZUG) - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი (OSGF, OSI-ZUG)

Amount: 26260 USD
Duration: 31 March, 2013 - 30 November, 2013