თავისუფალი მედიაგარემოს ხელშეწყობა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

თავისუფალი მედიაგარემოს ხელშეწყობა

მედიის გამჭვირვალობისა და დამოუკიდებლობის უმთავრესი წინაპირობა, მისი ფინანსური დამოუკიდებლობაა. ფინანსური მდგრადობისთვის უმნიშვნელოვანესია ჯანსაღი და კონკურენტული სარეკლამო ბაზრის განვითარება, სადაც, სფეროში ჩართული ყველა მხარე შეძლებს საკუთარი სერვისების მომხმარებლებისთვის შეთავაზებას.

მიმდინარე პროექტი, „სარეკლამო ბაზრის კვლევა“ მიზნად ისახავს “საერთაშორისო - გამჭვირვალობა საქართველოს” მიერ 2011-2013 წლებში ჩატარებული ამავე სახელწოდების კვლევის განახლებას. პროექტის ფარგლებში, გამოვლინდება სარეკლამო ბაზარზე არსებული ახალი ტენდენციები, ცვლილებები და საჭიროებები. კვლევაშივე, გაანალიზდება სარეკლამო ბაზრის რეგულირების საკანონმდებლო ბაზა, საპარლამენტო ინიციატივები და შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკა.

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” და პროექტის კონსულტანტი, მატიას ჰუტერი შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს სარეკლამო