უფრო ძლიერი სასამართლო სისტემა აღმოსავლეთ ევროპაში (მომსახურების კონტრაქტი) - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

უფრო ძლიერი სასამართლო სისტემა აღმოსავლეთ ევროპაში (მომსახურების კონტრაქტი)

პროექტის მიზანია სასამართლო დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით სასამართლო სისტემის სისუსტეების შესწავლა.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" პროექტში ჩართულია რუმინული ოროგანიზაციის ექსპერტ ფორუმის მოწვევით. ჩვენი ორგანიზაცია დახმარებას უწევს რუმინელ კოლეგებს პროექტის წარმატებულად განხორციელებისთვის.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" არ არის პროექტის უშუალო განმახორციელებელი.