მაია მიქაშავიძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

მაია მიქაშავიძე

განცხადების თარიღი: 27 January 2020
არა-ანაზღაურებადი საქმიანობა

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" – გამგეობის წევრი

დამფუძნებელი - მართვის აკადემია

Board Chair, Creative Initiatives

ანაზღაურებადი საქმიანობა

პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

პროექტის დირექტორი - Internews Georgia

მნიშნელოვანი აქციები (5%-ზე მეტი) ან საკონტროლო პაკეტი

N/A

Public Office

N/A

დამატებითი ინფორმაცია

მაია მიქაშავიძე

(გამგეობის წევრი)

იხილეთ ბიოგრაფია

ინტერესთა კონფლიქტის დეკლარირება