მანანა ქოჩლაძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

მანანა ქოჩლაძე

განცხადების თარიღი: 27 January 2020
არა-ანაზღაურებადი საქმიანობა

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" გამგეობის წევრი

დამფუძნებელი და თავმჯდომარე - მწვანე ალტერნატივის ასოციაცია

ადამიანის უფლებები განვითარებაში - შემსწავლელი კომიტეტის წევრი

ანაზღაურებადი საქმიანობა

CEE Bankwatch Network Project Leader

მნიშნელოვანი აქციები (5%-ზე მეტი) ან საკონტროლო პაკეტი

N/A

Public Office

N/A

დამატებითი ინფორმაცია

მანანა ქოჩლაძე

(გამგეობის წევრი)

იხილეთ ბიოგრაფია

ინტერესთა კონფლიქტის დეკლარირება