გადაცემა ეხება ორ კვლევას "2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გენდერული ანალიზი" და "იმერეთის მუნიციპალიტეტების ვებგვრდების გამჭვირვალობა" - 21.02.2016 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გადაცემა ეხება ორ კვლევას "2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გენდერული ანალიზი" და "იმერეთის მუნიციპალიტეტების ვებგვრდების გამჭვირვალობა" - 21.02.2016